2. Návrh na odvolanie a voľbu náhradného člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Z BSK

337
Stiahnuť
Prezrieť