21. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK 1.1.2019 – 30.9.2019 stanoviská komisií

443
Stiahnuť
Prezrieť