25. ÚHK Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Z BSK za rok 2018

397
Stiahnuť
Prezrieť