25. ÚHK Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Z BSK za rok 2018

482
Stiahnuť
Prezrieť