3. VZN BSK č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK JŠ a ŠZ príloha

501
Stiahnuť
Prezrieť