4. VZN BSK č. ..2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK stanoviská komisií

540
Stiahnuť
Prezrieť