Bod č. 12 Zmena zriaďovateľa-Príloha č.1 – Žiadosť o zmenu zriaďovateľa SOŠA…

499
Stiahnuť
Prezrieť