Bod č. 22 – Návrh na splnomocnenie predsedu BSK konať vo veci prípravy a realizácie projektu TEN-T 17

572
Stiahnuť
Prezrieť