Bratislavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o potrebách trhu práce a o možnostiach vzdelávania a prípravy v stredných školách v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2023/2024.

579
Stiahnuť
Prezrieť