Návrh VZN BSK o určení počtu tried prvého ročníka pre školský rok 2015 16 (po_KROVP)

128
Stiahnuť
Prezrieť