Návrh VZN č. ..2019 o výške príspevkov na úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK

651
Stiahnuť
Prezrieť