Návrh VZN č. ..2019 o výške príspevkov na úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK

535
Stiahnuť
Prezrieť