Oznámenie o vyhlásení OVS na prenájom nebytového priestoru v budove DSS a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31, Stupava

179
Stiahnuť
Prezrieť