Oznámenie o vyhlásení OVS na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom predaja majetku na LV č. 1656, k.ú. Senec

152
Stiahnuť
Prezrieť