Oznámenie o vyhlásení OVS na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom predaja majetku na LV č. 7965, k.ú. Pezinok

174
Stiahnuť
Prezrieť