Oznámenie o vyhlásení OVS na výber navrhovateľa na uzavretie kúpnej zmluvy – nehnuteľný majetok k.ú. Pezinok

154
Stiahnuť
Prezrieť