Úradný záznam k výsledku hlasovania k bodu č. 15

444
Stiahnuť
Prezrieť