Vyhodnotenie pripomienok – Návrh VZN BSK o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK

568
Stiahnuť
Prezrieť