Vyhodnotenie pripomienok – Návrh VZN BSK o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK

471
Stiahnuť
Prezrieť