Vyhodnotenie pripomienok – Návrh VZN BSK o výške príspevkov na čiastočnú úhradu

464
Stiahnuť
Prezrieť