Vyhodnotenie pripomienok – Návrh VZN BSK o výške príspevkov na čiastočnú úhradu

548
Stiahnuť
Prezrieť