Výsledky hlasovanií zastupiteľstva 01.10.2010

537
Stiahnuť
Prezrieť