Výsledky hlasovanií zastupiteľstva 01.10.2010

463
Stiahnuť
Prezrieť