Výsledky hlasovanií zastupiteľstva 05.11.2010

526
Stiahnuť
Prezrieť