Výsledky hlasovanií zastupiteľstva 15.12.2010

487
Stiahnuť
Prezrieť