VZN BSK č. 2/2020 – zo dňa 26. 06. 2020 ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Pankúchova 6, 851 04 Bratislava s organizačnými zložkami Základná škola a Gymnázium a súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň

768
Stiahnuť
Prezrieť