VZN BSK č. 3/2020 – zo dňa 26. 06. 2020 ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Ostredková 10, 821 02 Bratislava …s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná športová škola a súčasťou Školská jedáleň

948
Stiahnuť
Prezrieť