VZN BSK č. 3/2021 zo dňa 10. 09. 2021 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

655
Stiahnuť
Prezrieť