VZN BSK č. 6-2019, ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Bratislavská 44, Malinovo

806
Stiahnuť
Prezrieť