VZN č. 3/2021 zo dňa 10.09.2021 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

573
Stiahnuť
Prezrieť