VZN č. 1/2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

1479
Stiahnuť
Prezrieť