Začatie kolaudačného konania stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“ – oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou.

169
Stiahnuť
Prezrieť