Zámer na zámenu pozemku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa Stupava

101
Stiahnuť
Prezrieť