Medzinárodná spolupráca Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského

1000

Veď čo je to v živote človeka 251 hodín? Za taký čas prídete peši z Bratislavy do Burgasu. Obyvateľov nášho mesta spája s prekrásnym pobrežím Čierneho mora 1231 kilometrov. V meste sú promenády plné reštaurácii, taverny, krčmy, pivárne. Dominantou Burgasu je Katedrála Cyrila a Metoda. Pobrežie lemuje Morský park – oáza zelene, kvetov a pokoja. A kto nechce merať cestu tak dlho, môže priletieť priamo na letisko za dve hodiny.

Ak by Slováci chceli po Jadrane svoje ďalšie more, určite vy ho hľadali na Čiernomorskom pobreží Bulharska. Žijú tu obyvatelia, ktorí sú nám blízki históriou, jazykom, kultúrou a folklórom. Slováci vždy veľmi radi dovolenkovali práve v Burgase.

A Strednej odbornej škole na Farského sa podarilo dohodnúť zmluvu s týmto mestom. Je to už druhá možnosť vo východnej Európe – po Ľvove na Ukrajine – poznávať študentov zo zahraničia – zo Strednej odbornej školy cestovného ruchu Prof. Dr. Asen Zlatarova v Burgase. Na stretnutí s primátorom Burgasu a vedúcim odboru školstva Burgasu a zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja a predstaviteľmi našej školy uzatvorili Dohodu s cieľom rozvoja, rozpracovávania a výmeny inovačných postupov v praxi a podpory spolupráce a vzájomnej výučby a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť priestory na prax pre žiakov podobné podnikateľskému sektoru.