Menej áut, viac zelene – tak to vyzerá na Klobučníckej ulici

865

V rámci projektu hlavného mesta Bratislava Živé námestie tu okrem mobilnej zelene pribudol priestor pre chodcov, ale aj stojany na bicykle, smetné koše a stĺpiky proti parkovaniu vozidiel.

Vďaka týmto nenáročným riešeniam je Klobučnícka už teraz funkčnejším mestským verejným priestorom. Finálnu podobu tejto uličky, vrátane výsadby zelene, prinesie architektonická súťaž.

🌳Menej áut, viac zelene – tak to vyzerá na Klobučníckej ulici

🌳Menej áut, viac zelene – tak to vyzerá na Klobučníckej ulici⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀V rámci projektu Živé námestie tu okrem mobilnej zelene pribudol priestor pre chodcov, ale aj stojany na bicykle, smetné koše a stĺpiky proti parkovaniu vozidiel. Vďaka týmto nenáročným riešeniam je Klobučnícka už teraz funkčnejším mestským verejným priestorom. Finálnu podobu tejto uličky, vrátane výsadby zelene, prinesie architektonická súťaž. Už teraz sa teším na výsledok! 🙂 Viac o projekte Živé námestie nájdete na http://zivenamestie.sk

Uverejnil používateľ Matúš Vallo má rád Bratislavu Utorok 26. mája 2020

Viac o projekte Živé námestie nájdete na http://zivenamestie.sk

Zdroj: Matúš Vallo