Mestá sa môžu uchádzať o titul Európskeho hlavného mesta mládeže v roku 2023

356

Titul udeľuje Európske mládežnícke fórum (EYF) za účelom posilniť postavenie mladých ľudí a európsku identitu. Každý rok má mesto príležitosť predstaviť svoje inovatívne nápady, projekty a činnosti, ktorých cieľom je vyzdvihnúť mladé hlasy a priniesť novú perspektívu mládeže do všetkých aspektov mestského života.

Je nevyhnutné, aby mali mladí ľudia rovnaké príležitosti na formovanie sociálneho, ekonomického, a politického života v meste kde žijú. Iniciatíva Európske hlavne mesto mládeže sa zameriava na podporu, mladých ľudí aj mesta, aby otvorili tieto možnosti.

Európske hlavné mesto mládeže môže mať v mnohých oblastiach pozitívny dopad ako napríklad:

• Otvára nové príležitostí

• Prináša pozitívnu zmenu

• Podporuje aktívnu účasť

• Podporuje dobrovoľníctvo

• Podporuje európsku identitu

• Zastáva diverzitu a inklúziu

• Podporuje mládežnícke organizácie

• Zvyšuje investície do mládeže

• Zosilňuje hlas mesta v Európe

• Zmení mesto na medzinárodný stretávací bod

• Spája mladých ľudí

Aké kroky treba podniknúť?

Na zabezpečenie titulu Európske hlavné mesto mládeže treba, aby mestá predložili žiadosť, v ktorej uvedú svoje doterajšie výsledky v oblasti mládeže, ich motivácie, kľúčové výzvy, ktorým čelia mladí ľudia a rozsiahli program činností zameraný na riešenie týchto výziev. Mestá musia podrobne a jasne opísať plány na posilnenie a zapojenie mladých ľudí, pokračovanie a rozširovanie projektov týkajúce sa mládeže a dlhodobého vplyvu ich návrhu roka Európskeho hlavného mesta mládeže 2023.

Zo žiadateľských miest vyberie porota zostavená Európskym mládežníckym fórom päť kandidátov. Títo kandidáti dostanú spätnú väzbu, s odporúčaniami, ako vylepšiť svoje prihlášky, predtým ako sa vyberie finálny víťaz na Rade členov Európskeho fóra mládeže v novembri 2020.

Mestá si môžu podať prihlášku do 12.januára 2020.

Viac informácii o prihlásení sa do projektu nájdete v OFICIÁLNOM DOKUMENTE.

FOTO: European Youth Forum