Mesto Bratislava a Staré Mesto chcú spolupracovať pri údržbe ciest a chodníkov

438

Údržbu komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v bratislavskom Starom Meste by mala mestská časť postupne koordinovať s hlavným mestom. Vyplýva to z návrhu zmluvy o spolupráci oboch samospráv, ktorý v utorok schválili staromestskí miestni poslanci. Návrh ešte musí odsúhlasiť bratislavské mestské zastupiteľstvo.

„Je to súčasť plánu zefektívnenia čistenia ulíc v Starom Meste. Touto spoluprácou mestská časť ušetrí financie na každodennú údržbu, ktoré môžeme investovať do zelene a opravy ciest,“ konštatuje starosta Starého Mesta Matej Vagač.

Cieľom koordinovanejšieho postupu pri údržbe miestnych komunikácií a chodníkov, ktorý súčasné vedenie mestskej časti od začiatku deklaruje, je hospodárnosť mestskej časti, jednotný štandard a lepšia kontrola údržby. V praxi by to malo fungovať tak, že o údržbu by sa staralo hlavné mesto prostredníctvom Komunálneho podniku Bratislava, mestská časť by mu náklady kompenzovala prostredníctvom transferu.

V rámci letnej údržby by malo ísť najmä o čistenie komunikácií a verejných priestranstiev, v zime najmä o posyp, odstraňovanie snehu a čistenie. Predmetom údržby by malo byť aj vysýpanie odpadkových košov, ktoré sa nachádzajú na komunikáciách a verejných priestranstvách v správe mestskej časti. Zo zmluvy je vylúčená údržba cestnej a mestskej zelene.

Plnenie zmluvy je navrhnuté na obdobie štyroch rokov, a to do 30. júna 2027. Začať by sa malo od júla tohto roka, keď by sa mala údržba týkať niektorých ulíc v historickom centre mesta. Nábeh na realizáciu spolupráce má byť stanovený postupne v štyroch fázach, a to v lete 2023, na jeseň 2023, na jar 2024 a v lete 2024.

Hlavné mesto je vlastníkom pozemných komunikácií – miestnych ciest I. až IV. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a cestnej zelene na území hlavného mesta a správcom miestnych ciest I. a II. triedy a prejazdných úsekov štátnych ciest na území hlavného mesta. Mestská časť má vyhradené zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych ciest III. a IV. triedy a verejných priestranstiev zverených do jej správy.

Zdroj: TASR