Mesto Bratislava spustilo projekt dostupného bývania na prístupne „housing first“

1765

Bratislava je prvým mestom na Slovensku, ktoré spustilo projekt dostupného bývania založený na prístupe housing first – najprv bývanie.

Vďaka tomuto projektu získa 6 jednotlivcov a 3 rodiny s deťmi domov, pocit bezpečia, súkromia a istoty. Toto zázemie im dá možnosť pustiť sa do ďalších krokov.

Práve o tom je prístup housing first, ktorý inovatívne rieši situáciu ľudí bez domova z opačného konca ako iné formy doterajšej pomoci. Ľudia bez domova získajú v prvom rade možnosť stabilného bývania, vďaka ktorému sa im môže podariť zlepšiť si svoju životnú situáciu, zdravie, vzťahy alebo príjem. Bývanie je totiž základným predpokladom pre všetkých ľudí, aby dokázali žiť plnohodnotný a kvalitný život. Mnohé zahraničné mestá úspešne realizovali podobné projekty, ktoré sa následne stali hlavným nástrojom riešenia bezdomovectva.

Pri tomto projekte spolupracuje hlavné mesto Bratislava s odborníkmi a organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom bez domova. Prednedávnom podpísalo mesto memorandum o vzájomnej spolupráci pri napĺňaní cieľov projektu dostupného bývania so sociálnou podporou s  troma bratislavskými organizáciami – Proti prúdu, OZ Vagus a Návrat o.z.

Zdroj: Matúš Vallo má rád Bratislavu