Mesto čoskoro otvorí novú segregovanú cyklotrasu Starohájska v dĺžke 1,7 km

732

Cyklotrasu Starohájska začalo mesto budovať v roku 2018. Projektová dokumentácia z roku 2013 však vykazovala množstvo chýb a navyše počítala s neopodstatneným výrubom drevín. Zmluva so zhotoviteľom a nedokončená stavba boli ďalší problém, preto sme projekt vylepšili.

Po projektových vylepšeniach má tento 1,7-kilometrový úsek vyššie štandardy ako cyklotrasa vo väčšej časti svojej dĺžky od jej napojenia na Rusovskú cestu až po napojenie na Dolnozemskú cestu. Okrem krátkych úsekov má nadštandardnú šírku 3 m, sú použité cyklo semafory, premiérovo je použitý červený asfalt na takto dlhom úseku. Cyklotrasa je bezpečná aj pre rodiny s deťmi a seniorov, keďže je v celej dĺžke oddelená od automobilovej dopravy.

Hlavnému mestu sa podarilo upraviť značenie podľa novej vyhlášky a zefektívniť projekt z hľadiska bezpečnosti cyklistov riešením križovatiek, použitím menších formátov značiek a logickým napojením na hrádzu. Pôvodný projekt to riešil iba okrajovo. Nový priechod pre chodcov a cyklistov zvyšuje bezpečnosť vďaka pridaniu stredového ostrovčeka, kým v minulosti bol priechod možný iba cez 6 jazdných pruhov naraz.

Posledný úsek od Kutlíkovej po Dolnozemskú až po vyústenie na hrádzu prešiel riadnym redizajnom. V pôvodnom projekte nebolo kompletné prepojenie na Dolnozemskú, nerátalo sa s plne segregovaným riešením od áut a ani so zachovaním stromov. Nad rámec pôvodného projektu sa mestu podarilo napojiť cyklotrasu na Chorvátske rameno.

Cyklotrasa má aj ostré zelené podfarbenie na miestach so zvýšeným rizikom kolízie a na miestach, ktoré upozorňujú na umiestnenie cyklotrasy. Červený asvalt, ktorý mesto použilo predstavuje výrazný kvalitatívny posun v budovaní cyklotrás, pretože má lepšiu štruktúru a je jasnejší.

Momentálne mesto dokončuje posledné administratívne úkony na získanie povolenia o predčasnom užívaní. V najbližších týždňoch tak plánuje cyklotrasu otvoriť.

Zdroj: Bratislava