Mesto Malacky musí reagovať na výpadok príjmov od štátu

576
križovatka Malacky

Navrhuje sa zvýšenie daní z nehnuteľností. Poplatok za komunálny odpad sa nemení.

Zákonné opatrenia za posledné obdobie spôsobili, že samosprávam na Slovensku chýbajú milióny eur. Problém s výpadkom financií sa týka aj Malaciek. V záujme zachovania existujúcich služieb, rozvojových projektov, ako aj podpory financovania športového a neziskového sektora v našom meste, bude nevyhnutné pristúpiť k čiastočnému navýšeniu miestnych dani v rozsahu do 20 percent. Návrh má na stole mestské zastupiteľstvo, ktoré o ňom bude rokovať v stredu 13. decembra.

Ak by výška daní zostala rovnaká ako v tomto roku, mesto by od 1. januára muselo výrazne skresať investície, opravy i budovanie, a o dotácie by prišli aj športové kluby či kultúrne a ďalšie organizácie z neziskového sektora. Mestské  organizácie by museli prepúšťať zamestnancov a museli by sme výrazne okresať aj mestskú dopravu.

„Do tejto situácie nás dotlačil štát, hoci my v Malackách si udržiavame zdravé hospodárenie. Predstavitelia samospráv v minulosti upozorňovali vládu, že prijaté zmeny v daňovej politike budú mať negatívne následky na hospodárenie miest a obcí. Už len prvotný vplyv na Malacky to znamená zabezpečiť navyše viac ako 1,6 milióna eur – toto nedokážeme vykryť ani pri maximálnej snahe. Pozorujem, že mnohé mestá pristupujú k radikálnemu zvýšeniu daní. Poslancom mestského zastupiteľstva v Malackách neprekladáme až taký radikálny návrh ako v iných samosprávach. V prípade prijatia tohto návrhu nám zvýšené dane pomôžu dostať do rozpočtu milión eur. Spomínaný výpadok aj tak celý nepokryjeme, a musíme ho dofinancovať z iných mestských zdrojov,“ vysvetľuje primátor mesta Juraj Říha.

Za posledné mesiace boli prijaté viaceré zmeny zákonov, ktoré spôsobujú nielen Malackám narušenie vyrovnaného rozpočtu. Len zvýšenie daňového bonusu spôsobilo mestu výpadok na dani z príjmov fyzických osôb už v tomto roku vyše 300-tisíc €. Na povinné zákonné zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe a v školách je potrebné nájsť ďalších 1,3 milióna €. V prípade zamestnancov v školstve a vo verejnej správe boli mestá a obce povinné v roku 2023 navýšiť ich platy v dvoch etapách (školstvo 10 % v januári a 12 % v septembri, verejná správa 7 % v januári a 10 % v septembri).

Daň z nehnuteľnosti za priemerný dvojizbový byt sa navrhuje zvýšiť o zhruba 7 € ročne. Vedenie mesta ubezpečuje, že každé jedno euro, ktoré obyvatelia zaplatia svojmu mestu, sa im vráti v podobe kvalitných komunálnych služieb mesta, opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia, ale napríklad aj výstavby nových nájomných bytov.

Poplatok za komunálny odpad zostáva v rovnakej výške ako v roku 2023. „Všetci netrpezlivo sledujú kroky novej vlády k mechanicko-biologickej úprave komunálneho odpadu. Za ministra životného prostredia Budaja sa totiž prijalo, že mestá a obce budú musieť už vytriedený komunálny odpad opätovne mechanicko-biologicky upraviť, čo by malo za následok navýšenie platba za skládkovanie zo 40 na 120 eur za tonu. To by predstavovalo obrovské navýšenie poplatku za komunálny odpad. Podľa najnovších informácií bude táto nová zákonná povinnosť odložená. Rozhodli sme sa, že zvýšené náklady na zber a likvidáciu odpadu budeme znášať z iných položiek, a preto v roku 2024 nebudeme navyšovať poplatok za komunálny odpad,“ hovorí primátor.

Obyvatelia nad 62 rokov, zdravotne postihnutí a ľudia v hmotnej núdzi budú mať z daní a poplatkov zľavy. Poplatky za materskú školu, základnú umeleckú školu a centrum voľného času sa nemenia. 

Miestne dane a poplatky je možné zaplatiť v dvoch splátkach.