Mesto odštartovalo opravu Rusovskej cesty

698

Hlavné mesto Bratislava zahájilo v utorok 6. apríla postupnú opravu sadajúcich častí vozovky Rusovskej cesty, a to v úseku medzi Kremnickou a Kopčianskou ulicou obojsmerne. Prejazd vozidiel však bude aj počas dočasných a postupných uzáver menších úsekov v dĺžke asi 40 metrov umožnený, vždy v každom smere v jednom jazdnom pruhu.

Predpokladané ukončenie prác na tomto projekte je v prípade priaznivého počasia naplánované na 6. mája tohto roka.

Zdroj: Petržalka