Mesto Senec ocenilo najlepších žiakov

477

V Galérii Labyrint MsKS sa konalo 28. júna ocenenie výnimočných žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, Súkromnej ZŠ, Súkromnej ZUŠ a seneckých stredných škôl za mimoriadne študijné a záujmovo-umelecké výsledky v školskom roku 2022/2023.

Program moderovala hovorkyňa mesta Martina Ostatníková.

Ako prvého pozvala na pódium predsedu Komisie školstva a kultúry MsZ Rudolfa Galambosa, ktorý v úlohe hostiteľa podujatia v slovenskom aj maďarskom jazyku srdečne privítal žiakov, ich učiteľov, riaditeľov škôl a vedenie mesta. Oceneným zagratuloval k ich úctyhodným výkonom na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach a poďakoval sa im za dôstojnú reprezentáciu seba, svojich škôl a mesta Senec. Poprial im pekné prázdniny, aby nabrali sily k ešte lepším výkonom.

Slávnostnú atmosféru navodili žiačky ZUŠ Senec. Júlia Javorská hrala na klavíri a Aneta Kubišová zaspievala dve ľudové piesne s klavírnym sprievodom zástupkyne riaditeľa ZUŠ Senec Anety Roganskej.

S Rudolfom Galambosom odovzdávali ceny aj viceprimátor Juraj Gubáni a prednostka Jarmila Répássyová.

Na záver sa spoločne fotili tímy jednotlivých škôl.

Zdroj: Senec.sk