Mesto Senec pokračuje v obnove a zachovaní historických pamiatok v meste

316

V susedstve Hasičského múzea v Senci je rozpracovaný projekt vybudovania nových multifunkčných galerijných priestorov

Mesto Senec nezabúda na obnovu a zachovanie historických pamiatok v meste. Nedávno boli úspešne dokončené reštaurátorské práce na Stĺpe hanby na Mierovom námestí, na ktorých realizáciu a spolufinancovanie získalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry.

Ďalším dlhodobo plánovaným a referentmi Mestského múzea rozpracovaným projektom mesta je III. etapa rekonštrukcie historickej budovy na Krátkej ulici. Jej predná časť po rekonštrukcii v roku 2020 slúži pre potreby vysunutej expozície Mestského múzea v Senci, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku Senec. Expozícia v budove sa venuje histórii dobrovoľného hasičstva v Senci a okolí. Nenápadná prízemná stavba so sedlovou strechou na konci autobusovej stanice je niekdajšia hospodárska budova, resp. koniareň, ktorá v minulosti patrila do areálu zájazdného hostinca U zlatého gryfa. Senecký hostinec bola budova s dlhým uličným krídlom a tromi krátkymi dvorovými krídlami. Jeho súčasťou bola vozovňa (otvorená krytá hala slúžiaca na odstavenie vozov) a hospodárska budova / koniareň. V budove sa zachoval pôvodný barokový interiér tvorený dvojloďovou dispozíciou a okosené kamenné piliere s profilovanou pätkou a hlavicou. Vznik stavby sa odhaduje na polovicu až druhú polovicu 18. storočia. V prvej časti budovy funguje od júna 2021 Hasičské múzeum.

Druhá časť budovy – Galéria sa plánuje po získaní stavebného povolenia a spolufinancovania na rekonštrukciu objektu z externých zdrojov využívať ako otvorený, viacúčelový, reprezentatívny galerijný priestor s potrebným zázemím. Vďaka dobrým prirodzeným akustickým vlastnostiam sa vytvorená sála bude môcť využívať aj pre koncertné vystúpenia ako aj na realizáciu príležitostných koncertných nahrávok. Charakter priestoru dáva možnosť ďalej realizovať vedecké a odborné konferencie, náučné workshopy, vystúpenia netradičných tanečných formácií, či takzvané tanečné domy.

Hlavný vstup do galérie bude zachovaný v mieste pôvodného vstupu, t.j. z južnej strany, cez 2-krídlovú bránu. Pred hlavným vstupom bude spevnená plocha zo zámkovej dlažby a okolo nej nová parková úprava nízkej zelene a trávnatej plochy.

Kapacitne sa nová Galéria plánuje využívať skôr na menšie podujatia do počtu maximálne 75 až 100 ľudí, zrekonštruovaná by bola plocha s rozlohou 179 m2. Realizácia stavebných prác sa odhaduje na 2 roky.

Referenti zodpovedných útvarov Mesta Senec budú vykonávať kroky k získaniu stavebného povolenia a aktívne hľadať možnosti ako získať dotácie na realizáciu tohto projektu, ktorý prispeje k zachovaniu významnej historickej budovy aj pre ďalšie generácie a k rozšíreniu možností trávenia voľného času obyvateľov a návštevníkov mesta.