Mesto Senec si pripomenulo 78. výročie oslobodenia

625

Pred 78 rokmi sa občania mesta Senec dočkali slobody od fašistického Nemecka a jeho spojencov. Mesto bolo oslobodené 1. apríla 1945 jednotkami 2. Ukrajinského frontu Červenej armády pod velením maršala Malinovského.

Spomienková slávnosť pri príležitosti oslobodenia nášho mesta sa konala v sobotu 1. apríla 2023 o 13:30 na Námestí 1. mája.

Organizátorom podujatia bola senecká základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

V zastúpení mesta sa slávnosti zúčastnil primátor Ing. Pavol Kvál, prednostka MsÚ Senec Ing. Jarmila Répássyová,  splnomocnenec pre národnostné komunity, cezhraničnú spoluprácu a finančné prostriedky EU a iných verejných zdrojov Ing. Gábor Klenovics a vedúci Mestského múzea v Senci Mgr. Gábor Strešňák.

Bratislavský samosprávny kraj zastupoval poslanec a člen Komisie školstva, mládeže a športu BSK Ing. Dušan Badinský.

Ďalšími hosťami ZO SZPB Senec boli  vojenský grécko-katolícky kňaz Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR titulárny dekan mjr. ThDr. PhDr. Slavko Ganaj, PhD. a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Hostí privítal člen ZO SZPB v Senci Mgr. Ján Rohár.

K účastníkom spomienkovej slávnosti sa prihovorili primátor Ing. Pavol Kvál a predseda ZO SZPB Senec Zdenko Marton. Po odznení Hymny SR nasledovalo kladenie vencov.

Podujatie bolo zavŕšené spoločnou modlitbou, ktorú viedol dekan Slavko Ganaj.

Zdroj: Senec.sk