Mesto spustilo dotáciu na vytvorenie kontajnerového stanovišťa

810

Hlavné mesto spustilo dotáciu na vytvorenie kontajnerového stanovišťa. Výška dotácie je v tomto roku 5000 eur. Žiadosti je možné posielať do 30. septembra, avšak len v prípade vlastníckeho vzťahu k pozemku alebo už existujúceho nájmu. Dotáciu je možné použiť na nákup materiálov, stavebné a konštrukčné práce či na vytvorenie vegetačnej strechy, prípadne inej vegetačnej plochy. 

„Pri podaní žiadosti je potrebné splniť podmienky, dodržať manuál a preukázať vzťah k pozemku, na ktorom sa má kontajnerové stanovište vybudovať, respektíve upraviť,“ pripomína bratislavský magistrát. Znamená to, že spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré je oprávneným žiadateľom, musí mať predmetný pozemok vo svojom vlastníctve, respektíve v nájme od mesta či mestskej časti. O nájom mestského pozemku sa dá požiadať na webe. O dotáciu môže požiadať aj právnická osoba, ktorá vykonáva správu bytového domu, respektíve domov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta.

Magistrát v tejto súvislosti poukazuje aj na viaceré výhody kontajnerových stanovíšť. Prístup do nich majú len obyvatelia bytového domu, zabraňujú zhromažďovaniu aj nesprávneho odpadu z okolia a tiež rozfúkaniu odpadu do okolia. Zelenou strechou či stenami je zároveň možné skrášliť okolie doplnením zelene.

Podaná žiadosť cez elektronický formulár bude zaevidovaná oddelením vzťahov s verejnosťou, gestorom žiadosti bude následne oddelenie životného prostredia. Po zasadnutí komisie a finálnom schválení žiadosti bude žiadateľ elektronicky informovaný o výsledku. V prípade schválenia je potrebné dotáciu vyčerpať v tom istom kalendárnom roku. Do 5. januára je potrebné zaslať vyúčtovanie.

Zdroj: TASR