Mesto vypracovalo návrh pravidiel pre operátorov zdieľanej mobility

1222

Bratislava vypracovala návrh pravidiel pre operátorov zdieľanej mobility, ktorí požičiavajú elektrické kolobežky, elektrické mopedy, motorky či bicykle. Zdieľané dopravné prostriedky je potrebné využívať rozumne a ohľaduplne.

V návrhu pravidiel zvažuje mesto napríklad obmedzenia rýchlosti a parkovania pre jednotlivé špecifické zóny, napríklad v pešej zóne či v parkoch. Mesto odporúča rýchlosť desať kilometrov za hodinu v pešej zóne, maximálne však 15 kilometrov za hodinu.

V Bratislave máme čoraz viac zdieľaných bicyklov, áut či kolobežiek, čo je super, pretože to rozširuje možnosti pohybu po hlavnom meste, pomáha to odľahčiť dopravu a prispievajú aj k tomu, aby sa nám v meste lepšie žilo.

V návrhu pravidiel odporúča hlavné mesto miesta, kde by dopravné prostriedky mali byť zaparkované, napríklad paralelne s chodníkom, pri stojanoch na bicykle, nie však obmedzujúce iné zdieľané služby a blokujúce stanice Slovnaft Bajk. Dopravné prostriedky nesmú byť  podľa magistrátu zaparkované na zástavkách MHD. Pri nesplnení podmienok a porušení pravidiel, môžu byť tieto dopravné prostriedky odstránené mestskou políciou.

Operátori zdieľanej mobility musia podľa návrhu mesta napríklad zabezpečiť, aby užívatelia nejazdili na chodníkoch, ale využívali existujúce cyklotrasy a cestu. Rovnako, aby užívatelia neohrozovali iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov a cyklistov. Zabezpečiť taktiež musia, aby užívatelia, ktorí pravidelne porušujú pravidlá, najmä nesprávne parkovanie či jazdu po chodníku, boli informovaní o ich porušovaní a potenciálnom pokutovaní. Návrh pravidiel je dostupný na webe bratislava.sk/sk/zdielana-mobilita.

Zdroj: Matúš Vallo