Mesto vytvorilo Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020-2030

1075

Bratislava chce ľuďom s bývaním pomáhať, no často nemá ako. Na mestský byt sa v súčasnosti v Bratislave často čaká aj viac ako 7 rokov. Prečo? Mestské nájomné bývanie bolo v hlavnom meste dlhodobo zanedbávané. Iba približne 1 % zo všetkých bytov v Bratislave predstavuje mestské nájomné byty. Pre porovnanie v Brne je to 15 %, vo Viedni až 30 % a ďalších 30 % sú byty s regulovaným nájmom vo vlastníctve neziskových spoločností.

Mesto je presvedčené, že musí mať jasný plán, ako vie pomôcť napríklad s bývaním s regulovaným nájmom tým, ktorí to najviac potrebujú. Bratislava má v rukách strategický a komplexný dokument na európskej úrovni, ktorý ponúka základný rámec pre činnosť bratislavskej mestskej samosprávy v oblasti bytovej politiky – Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020-2030.

Koncepcia mestskej bytovej politiky:

  • definuje, ako bude vyzerať mestská bytová politika v najbližšom období a prezentuje aj dlhodobú víziu smerovania mesta v tejto oblasti
  • pokrýva oblasti, akými sú napríklad budovanie mestského bytového fondu; plán využitia brownfieldov; správa, údržba a obnova bytového fondu; spolupráca so súkromným sektorom
  • venuje sa tiež riešeniu bezdomovectva prostredníctvom princípu housing first, zvýšeniu prístupnosti a bezbariérovosti bývania či napríklad aj veľmi dôležitej veci, akou je prevencia straty bývania
  • bola vytvorená interne v réžii mesta

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR