Mesto začalo rekonštruovať Jeséniovu ulicu na Kolibe

752

Hlavné mesto Bratislava začalo rekonštruovať Jeséniovu ulicu na Kolibe. Asfalt vymení za dlažbu, ktorá bude vodopriepustná, dlhšie vydrží a je estetickejšia.

Na viacerých miestach mesto rozšíri úzky chodník, keďže mal v niektorých miestach šírku len 1,2 metra. Celá ulica bude obsahovať vodopriepustné riešenia, kvalitnejšie výsadbové plochy a stĺpiky alebo mobiliár, aby bol priestor pre chodcov bezpečnejší.

V rámci rekonštrukcie pristúpi mesto na jeseň aj k výmene stromov. Nevhodné podmienky pre korene stromov majú za následok ich zlý zdravotný stav, preto v rámci rekonštrukcie výrazne skvalitní prekoreniteľný priestor pre stromy, zväčší sa výsadbová plocha a vymení sa za špeciálny štrukturálny substrát vhodný pre dlhodobý rast stromov.

Mesto chce, aby bola ulica priechodná aj počas prebiehajúcich prác. Rekonštrukciu budú preto realizovať najprv na jednej strane ulice. Na jeseň zrekonštruujú druhú stranu ulice.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: imhd.sk