Mesto začína s opravou cesty na križovatke Bulharskej a Slovinskej ulice

744
Bratislava dopravné obmedzenia; Zdroj: TASR

V pondelok 7. júna hlavné mesto začína s opravou vozovky na križovatke Bulharskej a Slovinskej ulice. V prvej etape, ktorá je plánovaná do 5. júla, opraví chodníky, obrubníky a prídlažby. Vozovka na Krasinského bude kvôli prácam zúžená na jeden jazdný pruh, kvôli čomu bude v smere od Bulharskej po Repnú zjednosmernená.

Obchádzková trasa v smere na Bulharskú ulicu povedie po Repnej a Nerudovej ulici.

Druhá etapa bude prebiehať počas dvoch víkendov, a to od 11. do 13. júna a od 18. do 20. júna, vždy od piatka poobede do noci z nedele na pondelok. Križovatka Bulharskej a Slovinskej ulice bude počas týchto dvoch víkendov neprejazdná.

Obchádzkové trasy pre individuálnu automobilovú dopravu povedú po Rožňavskej, Rádiovej a Bulharskej/ po zobojsmernenej Repnej a Nerudovej ulici/ po Ribayovej, Cablkovej a Krasinského ulici. Trolejbusová MHD bude premávať po obchádzkovej trase.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: TASR