Mesto začína s opravou chodníka na Jeséniovej

719
Mesto plánuje opravovať ľavostranný chodník na Jeséniovej ulici v mestskej časti Nové Mesto v úseku od obratiska trolejbusov po Tretiu ulicu.

Hlavné mesto Bratislava plánuje začať v stredu 2. 6. 2021 opravovať ľavostranný chodník na Jeséniovej ulici v mestskej časti Nové Mesto.

Oprava bude v úseku od obratiska trolejbusov po Tretiu ulicu a predpokladané ukončenie prác je 18. 7. 2021.

  • Celkovo sa jedná o opravu cca 1215 m2 chodníka
  • Oprava chodníka na Jeséniovej dĺžka opravy je cca 400 m
  • Oprava spočíva vo výmena živičného povrchu chodníka za betónovú dlažbu, realizácií prídlažby, úpravy vjazdov, výškovej úprave vývodov IS a obrubníkov

Zdroj: Bratislava Nové Mesto