Mesto začína s opravou vozovky a chodníka na Ulici Prokopa Veľkého

735

V pondelok 17. mája začína hlavné mesto Bratislava s opravou vozovky, chodníka a poškodených obrubníkov na Ulici Prokopa Veľkého v úseku od Hlbokej ulice po Laučekovu ulicu. Počas prvej fázy opravy vozovky v trvaní do 27. júna bude križovatka Prokopa Veľkého – Nekrasovova – Laučekova – Havlíčkova uzavretá pre individuálnu automobilovú dopravu aj MHD. Zastávka MHD pri Funuse bude dočasne zrušená. Obchádzkové trasy povedú cez ulice Lesnú, Novosvetskú a Na lavíne. V opravovanom úseku nebude možné zastavenie a státie vozidiel.

Druhá etapa opravy zameraná na chodníky sa bude realizovať od 20. septembra do 31. októbra tohto roka, individuálna automobilová doprava a MHD ostanú v druhej etape nedotknuté.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR