Mesto začína s opravou vozovky na Pútnickej ulici v Záhorskej Bystrici

468

V pondelok 26. apríla hlavné mesto Bratislava začína s opravou vozovky na Pútnickej ulici v Záhorskej Bystrici v úseku od ulice Svätého Pia X. po ulicu Na vlkovkách.

Počas celej doby opravy bude ulica zjednosmernená, prejazdný bude vždy jeden jazdný pruh rovnakým smerom, a teda od ulice Na vlkovkách v smere na ulicu Svätého Pia X. Obchádzková trasa je navrhnutá po miestnych komunikáciách Českoskovenských tankistov, Tešedíková, Na vlkovkách, autá si budú musieť dať tzv. „kolečko“ . Na mieste budú vyznačené obchádzkové trasy. V opravovanom úseku nebude možné zastavenie a státie vozidiel. Obyvateľom priľahlých domov bude umožnený vjazd na pozemky. Plánované ukončenie prác je 23. mája 2021. Tento termín sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií stavby.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR