Mesto začína s rekonštrukciou Michalskej veže

1031

Generálna obnova Michalskej veže, vysokej približne 51 metrov, zasiahne celý objekt – samotnú stavbu i všetky jej kamenosochárske a výzdobné prvky, vrátane sochy sv. Michala Archanjela z polovice 18. storočia na vrchole hrotu strechy.

Obnovou prejdú aj dva zvony, z ktorých jeden sa bude reštaurovať a druhý – zničený streľbou z čias 2. svetovej vojny, sa odleje nanovo. Reštaurovať sa budú aj ciferníky hodín, všetky kamenné a reliéfne prvky i olovená tabuľa nad bránovým vchodom. Súčasné okná mesto nahradí replikami pôvodných barokových okien, zrealizuje obnovu fasád, interiérových priestorov vrátane omietok, výmenu podláh, výmenu teplovodného kúrenia za elektrické a nainštaluje kompletne nové osvetlenie. Na vynovenú Michalskú vežu sa môžeme tešiť o 18 mesiacov!

V obnovených priestoroch Michalskej veže pripravuje Múzeum mesta Bratislavy novú programovú štruktúru expozícií, výstav a podujatí pre verejnosť. O ukončení generálnej obnovy budú priestory Michalskej veže i Múzea zbraní opäť sprístupnené verejnosti s novou stálou expozíciou, ktorá vznikne ako výsledok práce tímu odborníkov – historikov, historikov architektúry a pamiatkarov. „Cieľom je, aby bol objekt vnímaný nielen ako turistický bod, ale aby bol opakovane zaujímavý aj pre nás, Bratislavčanky a Bratislavčanov,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti.

Vedeli ste, že:

  • Michalská veža bola postavená v 15. storočí, mala 4 nadzemné podlažia,
  • slúžila ako jedna zo 4 brán do mesta, spolu s Laurinskou, Rybárskou a Vydrickou,
  • slúžila aj ako požiarna strážnica,
  • dnešná podoba veže je z roku 1757,
  • bola najvyšším bodom mestského opevnenia.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR