Mesto začína s výstavbou BUS pruhu na Landererovej ulici

963
Zdroj: www.wikipedia.org
Zdroj: www.wikipedia.org

V sobotu 15. mája začne výstavba nového BUS pruhu na Landererovej ulici, ktorý zabezpečí preferenciu MHD v rýchlo rozvíjajúcej sa zóne.

V súvislosti so stavbou bude na Landererovej ulici v smere od Košickej na Dostojevského rad dočasne presmerovaná doprava z dvoch pruhov do jedného jazdného pruhu. Predpokladaný termín dokončenia je 31. augusta. Ide o stavbu, po ktorej na Landererovej zostanú dva existujúce pruhy pre bežnú dopravu, pribudne BUS pruh a poloha chodníka bude posunutá.

V závislosti od poveternostných podmienok, alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií stavby sa môže termín dokončenia zmeniť. Na mieste budú vyznačené dostupné trasy.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR