Mestská časť chce Petržalčanom vracať peniaze za nespravodlivé pokuty od mestských policajtov

1055

Mestská časť Petržalka sa rozhodla ľuďom vracať peniaze za nespravodlivé pokuty, ktoré dostali od mestských policajtov.

V Petržalke totiž nastala paradoxná situácia. Miestni obyvatelia zaregistrovaní v parkovacom systéme dostávajú na svoje autá na parkoviskách papuče a mnohých cezpoľných parkujúcich na tráve či chodníkoch nik nerieši.

Problémom totiž je, ak miestni zaparkujú na rezidenčnom parkovisku, ale mimo vyznačeného miesta. Podľa zákona „ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich“. Väčšina vodičov však o tejto klauzule ani nechyruje. Rezidenti teda prídu na „svoje“ parkovisko a keď je večer plné, postavia sa tam, kde nezavadzajú, no ráno si nájdu na aute papuču.

Paradoxom je, že iných, neraz mimobratislavských vodičov, ktorí parkujú na nerezidenčných parkoviskách či dokonca tráve alebo chodníkoch, nepokutujú. Na situáciu už zareagoval aj petržalský starosta Ján Hrčka. 

„Mestská časť kontroluje situáciu na rezidenčných parkoviskách s modrými čiarami len vo vzťahu k tomu, či sú daní vodiči oprávnení parkovať na takýchto parkoviskách, teda či sú zaregistrovaní v systéme MČ ako petržalskí rezidenti, ktorí riadne preukázali svoj vzťah k vozidlu, alebo si ako nerezidenti za takéto parkovanie platia v časoch, v ktorých sa to vyžaduje. Sú tu však aj pravidlá, ktoré určuje Zákon o cestnej premávke, a na ich dodržiavanie dohliada výhradne mestská polícia. Mestská časť pritom odmieta akékoľvek tvrdenia o tom, že by na mestskú políciu vyvíjala tlak alebo ju čo i len žiadala o intenzívnejšie pokutovanie vodičov, ktorí stoja na rezidenčných parkoviskách oprávnene, no nie vo vyznačenom boxe. Bolo opakovanou snahou MČ dospieť k dohode s mestskou políciou, aby priestupky vyplývajúce zo Zákona o cestnej premávke neriešila na rezidenčných parkoviskách tými najprísnejšími spôsobmi. Chceli by sme preto vyzvať občanov, ktorí boli takýmto spôsobom pokutovaní, aby nám zaslali na adresu starosta@petrzalka.sk svoje údaje a mestská časť bude po vyhodnotení prípadov refundovať oprávneným sťažovateľom náklady na pokutu,“ reagoval na sociálnej sieti Hrčka.

Zdroj: Petržalka